Svartlidengruvan idag

Kjin Schakt Svartlidengruvan idag

Drivs av Dragon Mining Sweden AB

Guldgruvan drivs av Dragon Mining Sweden AB som till 80% ägs av Dragon Mining LTD, där Peter Cordin är VD sedan 2006.

Företaget har ca 50 anställda men sysselsätter ytterligare ett 50-tal personer anställda av entreprenörer. Produktionen uppgår till 1500-2000 kilo guld årligen och omsättningen för år 2009 beräknas uppgå till drygt 200 miljoner kronor.

Gruvan

Guldmalmen bryts från ett cirka 950 meter långt, 130 meter brett och 80 meter djupt dagbrott. Det innebär att malmen bryts på ytan istället för i underjordiska gångar. Under de första fyra åren har upp till 0,3 miljoner ton malm och cirka 1,5 miljoner ton gråberg brutits årligen i Svartlidengruvan.

Enligt nuvarande designplan ska det färdigbrutna dagbrottet nå ett djup på cirka 100 meter. Varje vecka bryts drygt 50 000 ton berg i gruvan med ett gråberg- till malm- förhållande på 5,5:. Detta innebär att för varje ton malm som bryts åtgår 5,5 ton gråberg.

Malmen bryts i 5 meter höga salvor, där varje salva borras med ett mönster av 89 mm hål som sedan laddas med sprängämne. Efter sprängning markeras malmzoner ut och malmen lastas skilt från gråberget under övervakning av geolog. Malmen fraktas till malmupplaget medan gråberget fraktas och deponeras på ett gråbergsupplag.