Processen

Kjin Schakt Svartlidengruvan

På ett ton bruten malm utvinns ungefär 5 gram guld

Malmen från gruvan passerar en 3-stegs krossanläggning innan den matas in i anrikningsverket. Anrikning sker genom att malmen mals till sand, varefter guld utvinns genom lakning med cyanid.

På ett ton bruten malm utvinns ungefär 5 gram guld. Det motsvarar ungefär den guldhalt som finss i en genomsnittlig vigselring.

Guldet gjuts därefter till tackor. En tacka väger uppemot 20 kilo och innehåller inte bara rent guld utan också en del andra metaller, i huvudsak silver. En guldtacka med 7 procents guldhalt är av hög kvalitet. Den årliga produktionen i gruvan är cirka 350 000 ton malm och genomsnittlig guldhalt har hittills varit 5.15 gram per ton. Restprodukterna från gruvverksamheten - gråberg och anrikningssand - deponeras inom anläggningsområdet.

 

Malm

Prospektering

För närvarande pågår intensiv prospekteringsborrning för att identifiera malmens utsträckning mot djupet och utreda möjligheterna att i framtiden bryta under jord.

En prospekteringsgeolog arbetar med regional prospektering för att hitta nya fyndigheter. Investeringarna i prospektering är på högsta nivå sedan uppstart.