Svartlidengruvan

Kjin Schakt - Storuman Svartlidengruvan

Svartlidengruvan

Så började det

Sju mil väster om lycksele i Storumans kommun, i vildmark och glesbygd, ligger Pauträsk. En liten by som länge var en avfolkningsbygd. Vändningen kom 1994 när tre hobbygeologer från Lycksele letade mineralblock i området. I ett av blocken fann de något som såg lovade ut. Det visades vara guld.
Läs mer...

Processen

Malmen från gruvan passerar en 3-stegs krossanläggning innan den matas in i anrikningsverket. Anrikning sker genom att malmen mals till sand, varefter guld utvinns genom lakning med cyanid.
Läs mer...

Miljö

Svartlidengruvan är belägen i närheten av avrinningsområden för vattendragen i Paubäcken och Öreälven. Den sistnämnda är utpekat riksintresse för naturvård friluftsliv och i Paubäcken finns ett område med riksintresse för kulturmiljö. Detta område har även utsetts till att vara av riksintresse för mineraler.
Läs mer...

Svartlidengruvan - idag

Dragon Mining Sweden AB - Guldgruvan drivs av Dragon Mining Sweden AB som till 80% ägs av Dragon Mining LTD, där Peter Cordin är VD sedan 2006.
Läs mer...

Svartlidengruvan - i framtiden

Underjordbrytning - Den fortsatta brytningen av malmen planeras ske i en underjordsgruva. Brytningsmetoden bedöms vara uppåtriktad skivpallsbrytning, en vanlig beprövad metod för småskalig brytning av vertikala malmer.
Läs mer...